Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ và trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Chiều ngày 24/01, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ và  các tác giả, đại diện đồng tác giả có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh năm 2017.

Đồng chí Giang Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017 đã và đang có sự chuyển biến và đổi mới mạnh mẽ, từ việc cụ thể hóa và ban hành khá đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương, chính sách phát triển KH&CN phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của tỉnh;  Hoạt động nghiên cứu - triển khai đã đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển một số ngành sản xuất và đạt được nhiều thành tựu trên một số lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, môi trường...Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hướng tới doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là trọng tâm đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá. Các đề tài, dự án được đề xuất đều xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng mục tiêu, đảm bảo tiến độ, công tác chi tiêu tài chính của đề tài, dự án đúng với nội dung đã được phê duyệt.Các sản phẩm KH&CN của nhiều đề tài, dự án thực hiện trong năm đã được các đơn vị chủ trì và cơ quan đặt hàng ứng dụng ngay, cho hiệu quả kinh tế bước đầu.

Công tác nghiên cứu khoa học tại các sở, ban, ngành cũng có bước tiến mới với trên 1.000 sáng kiến, đề tài. Hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố năm 2017 cơ bản đã khắc phục được tình trạng không có kinh phí; đã khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng các cuộc thi, hội thi với nhiều sản phẩm sáng tạo được hình thành và đạt được giải thưởng cao.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ cũng được các doanh nghiệp quan tâm, nhờ đó đã có nhiều sản phẩm mới ra đời. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Năm vừa qua, toàn tỉnh có trên 3.800 sáng kiến cấp cơ sở; tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến của công nhân, nông dân được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Hội đồng sáng kiến của tỉnh đã xem xét 74 sáng kiến tiêu biểu của 17 đơn vị và trình UBND tỉnh quyết định công nhận 55 sáng kiến cấp tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, biểu dương những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận trong hoạt động KH&CN đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung thực hiện một số yêu cầu: tiếp tục nâng cao chất lượng trong hoạt động KH&CN, xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ; bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đề án tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp, nông thôn mới, y tế, giáo dục; tập trung xây dựng nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao với chiến lược phát triển lâu dài; nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho các cấp đổi mới công tác quản lý, tập trung hỗ trợ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân của Sở Khoa học và Công vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Cũng tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN đã trao Giấy chứng nhận sáng kiến cho các tác giả, đại diện đồng tác giả của 55 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh năm 2017 và trao tặng Giấy khen cho 05 cá nhân, 01 tập thể có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.
Tin: Nguyễn Thị Dung
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn