Tổng số: 102
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2017/TT-BKHCN 06/11/2017 Thông tư hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập Tải về
116/KH-UBND 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 Tải về
90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Thông tư Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập Tải về
11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Thông tư quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ" Tải về
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
22/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị Quyết quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020. Tải về
10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Tải về
08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tải về
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
12345678910...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn