Link Liên Kết các Sở KH&CN

  Link Liên Kết các Sở KH&CN

Lượt truy cập

  Số lượt truy cập

2401964


Tìm kiếm

 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


Lịch âm dương

  Lịch âm dương

 
 

 


 

 

 

 


Liên kết bên phải  

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tin tức tổng hợp

 

Các chương trình khoa học và công nghệ (KH và CN) trọng điểm đã thu được những thành tựu đáng kể, không chỉ ở số công trình công bố quốc tế mà còn ở những đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó cho thấy khoa học và công nghệ đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hơn nữa các chương trình KH và CN trọng điểm.
·
·


Tin KH & CN Ninh Bình

 

Sau hơn 20 năm lăn lộn, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo nhà khoa học Đinh Văn Việt đã nghiên cứu và và ứng dụng thành công 03 kỹ thuật cấy ghép trên 02 đối tượng trai nước ngọt: Loài trai đen cánh dầy (Hyrio psiscumingii lea) và Loài trai xanh cánh mỏng (Cristaria bialata lea).
·
·


HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 

Khoán chi trong nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH và CN) sử dụng ngân sách Nhà nước được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng KH và CN, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi phải có những cơ chế tài chính đặc thù, thông thoáng hơn.
·
·


SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Hoạt động sở hữu trí tuệ thời gian tới cần đổi mới công tác thẩm định đơn, tăng cường học hỏi quốc tế, nâng cao năng lực nội tại đáp ứng nhu cầu đổi mới của phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.
·
·


HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ

 

28 hợp đồng và biên bản ghi nhớ với tổng giá trị trên 150 tỷ đồng được ký kết. Kết quả ấn tượng này cho thấy Techmart Hanoi 2016 ngày càng đi vào chiều sâu với quy mô và chất lượng được nâng cao rõ rệt.
·
·


HOẠT ĐỘNG KH & CN CƠ SỞ

 

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay vốn từ các tổ chức tín dụng.
·
·