Link Liên Kết các Sở KH&CN

  Link Liên Kết các Sở KH&CN

Lượt truy cập

  Số lượt truy cập

2401964


Tìm kiếm

 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


Lịch âm dương

  Lịch âm dương

 
 

 


 

 

 

 


Liên kết bên phải  

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Tin tức tổng hợp

 

Sáng ngày 3/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
·
·HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt danh mục tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017; Căn cứ quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
·
·


SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc về tình hình hoạt động thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới của Cục Sở hữu trí tuệ.
·
·


HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ

 

TS. Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết như trên khi nói về nhu cầu đổi mới công nghệ hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam.
·
·HOẠT ĐỘNG KH & CN CƠ SỞ

 

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay vốn từ các tổ chức tín dụng.
·
·