Link Liên Kết các Sở KH&CN

  Link Liên Kết các Sở KH&CN

Lượt truy cập

  Số lượt truy cập

2362069


Tìm kiếm

 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


Lịch âm dương

  Lịch âm dương

 
 

 


 

 

 

 


Liên kết bên phải  

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tin KH & CN Ninh Bình

 

Sau hơn 5 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân huyện Nho Quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sáng tạo khoa học công nghệ (KHCN) đã được nâng lên rõ rệt, tạo sức lan tỏa không chỉ đối với các cấp, các ngành trong huyện mà cả đối với mỗi người dân về phong trào sáng tạo khoa học, công nghệ.
·
·


HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 

Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình liên kết với bà con nông dân thực hiện sản xuất lúa gạo khép kín, tăng năng suất và chất lượng.
·
·


SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Dù chưa có khảo sát để định lượng giá trị tăng là bao nhiêu, song bước đầu uy tín sức cạnh tranh, nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm đã và đang được bảo hộ gia tăng tại Ninh Bình là dễ thấy. Sản phẩm: Đá Ninh Vân, Ngao Kim Sơn, dê núi, Dứa Đồng Giao… của Ninh Bình đang trở thành nhãn hiệu được người tiêu dùng lựa chọn.
·
·


HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ

 

Trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao xây dựng đề án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Để lấy ý kiến góp ý từ các nhà khoa học về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ KH&CN phối hợp với Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
·
·


HOẠT ĐỘNG KH & CN CƠ SỞ

 

Trong tháng 7 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2015, nhằm đánh giá hoạt động KH&CN các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự có Lãnh đạo Sở KH&CN, Phòng QL KHCN cơ sở, Chi cục TĐC, Hội đồng KH&CN các huyện, thành phố.
·
·


THANH TRA KH&CN

 

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, diễn ra ngày càng tinh vi, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc kiên quyết xử lý các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các chủ thể quyền phải chủ động trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, đồng thời, người tiêu dùng cũng cần nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm bản quyền, xây dựng thói quen tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong cạnh tranh và đời sống. Chánh thanh tra Bộ KHCN Trần Minh Dũng cho biết như vậy.
·
·